Splošni pogoji poslovanja Zvonka Pukšiča, nosilca

dopolnilne dejavnosti na kmetiji

in uporabe spletnih strani v njegovi lasti

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo posameznega dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov.

Splošni pogoji poslovanja Zvonka Pukšiča, nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: dogodki) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, on-line izobraževalne programe, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: izobraževalni programi), ki jih organizira Zvonko Pukšič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja  in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://zvonko-puksic.com/pogoji-poslovanja.

Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte info@zvonko-puksic.com.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zvonko-puksic.com. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, organizator ne sprejema.

Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Če za prijavo na posamezni dogodek ni potrebno izpolniti prijavnice, ki vsebuje pogoje poslovanja za dotični dogodek, veljajo naslednji splošni pogoji odpovedi prijave na dogodek: Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

Za prijavo na nekatere dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s posebnimi pogoji poslovanja, ki veljajo za dotični dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Pogoji poslovanja, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na dotični dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave, vključno z njeno odsotnostjo, če ni v pogojih poslovanja navedeno drugače.

Vsebina dogodkov in izobraževalnih programov

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali organizatorja. V nobenem primeru ni Zvonko Pukšič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njegovi zaposleni ali podizvajalci, odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Izjava o vaših rezultatih

Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem dogodku ali uporabe Izobraževalnih programov.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje dogodke in izobraževalne programe ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo pri rasti njihovega podjetja in izboljšanju njihovih finančnih rezultatov, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoje rezultate, ki so v med drugim odvisni od njihovega znanja, spretnosti, poslovne žilice, finančne situacije in količine časa in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja.

Rezultati, ki jih dosegajo udeleženci dogodkov in Izobraževalnih programov, se zelo razlikujejo in organizator ne pozna povprečne rezultatov udeležencev na področju prodaje, zaslužkov, rasti poslovanja ali drugih rezultatov.

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli udeleženci dogodkov in izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomenijo, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti. Kjer organizator omenja prodajne, finančne ali drugačne rezultate, ki so jih dosegli udeleženci dogodkov in izobraževalnih programov, so te trditve osnovane na informacijah, ki jih je prejel od udeležencev. Morda nima dokumentacije ali drugačnih dokazil o rezultatih, ki so jih tisti posamezniki dosegli.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Zvonko Pukšič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmatiji si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh  tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh organizatorja, so avtorsko delo organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletne strani www.zvonko-puksic.com pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

 

Datum objave zadnje verzije splošnih pogojev poslovanja: 18. 3. 2018